se / sv

EFTERFÖRSÄLJNING

FAQs


Var kan jag få mitt Irimo-verktyg reparerat?

Irimo har interna reparationsverkstäder och ett nätverk av externa reparationsverkstäder som utför reparationer, underhåll och kalibrering av Irimo-verktyg. Kontakta den Irimo-distributör som sålde verktyget till dig för att ordna denna service.

Om ditt verktyg inte längre omfattas av garantin och du inte vet var du köpte det, kontakta din närmaste Irimo-distributör för att ordna service. 

 


Vilken garanti har Irimo-verktyg?

Irimo-verktyg tillverkas och utformas för professionell användning. Du kan hitta den allmänna garantin här.

 


Vad är undantaget från garantin?

  • Slitage orsakat av användning (borstar, skivor, sågar, blad, lameller osv.).
  • Skador orsakade av felaktig användning (bristande smörjning, bristande underhåll, användning i felaktiga tillämpningar, användning i extrema miljöförhållanden för vilka utrustningen inte är konstruerad, etc.).
  • Utrustning med modifieringar eller obehöriga reparationer.
     


När börjar garantiperioden och hur kan jag begära garanti på ett defekt verktyg?

Garantiperioden börjar löpa från och med inköpsdatumet. Detta datum kan kontrolleras på fakturan eller något annat dokument med motsvarande rättsligt värde. Genom att överlämna detta dokument tillsammans med det defekta verktyget till vår Irimo-distributör kommer denne att ordna reparationen eller utbytet.

 


Kan jag reparera mitt verktyg själv?

Irimo är engagerad i våra kunders "rätt till reparation" för att förlänga livslängden på våra verktyg så mycket som möjligt. Vi har officiella reservdelar och reparationsmanualer tillgängliga för våra kunder så att serviceåtgärder kan utföras enkelt och säkert.

 


Var kan jag få Irimo-verktygsdelar och var kan jag köpa reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör?

Genom den distributör som sålde verktyget till dig.

 


Var kan jag få reparationshandböcker och teknisk dokumentation?

Irimo har underhålls-, kalibrerings- och reparationsmanualer för produkter som klassificeras som reparerbara. Du kan få tillgång till dem genom att begära dem från en av våra Irimo-distributörer, som tillhandahåller dem i digitalt format.